Till innehåll på sidan

Transportskydd : Handbok för bedömning av risker och åtgärder vid transport av farligt gods

Transportskydd : Handbok för bedömning av risker och åtgärder vid transport av farligt gods

Detaljer

Transportskydd : Handbok för bedömning av risker och åtgärder vid transport av farligt gods
Publikationsnummer
MSB1048
ISBN-nummer
978-91-7383-699-9
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
64 s.
Pris
0 kronor
Farligt gods, som kan användas för att orsaka skada och oro i samhället, behöver hanteras på ett sådant sätt att det inte lätt kan stjälas eller på annat sätt användas på icke avsett sätt (obehörigt förfarande). I vägledningen Transportskydd – En vägledning vid transport av farligt gods på väg och järnväg med publikationsnummer MSB828 – april 2015 ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en övergripande information om företagens skyldigheter vid arbete med transportskydd.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan