Till innehåll på sidan

Strategi för informationssäkerhet i e-förvaltning

Strategi för informationssäkerhet i e-förvaltning

Detaljer

Publikationsnummer
MSB690
ISBN-nummer
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
4 bl.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i samarbete med andra myndigheter i E-delegationen tagit fram en strategi för informationssäkerhet i e-förvaltning. Strategin presenterades 2012 och är antagen av E-delegationen. Syftet med denna strategi är att skapa förutsättningar för att e-förvaltning ska kunna bedrivas med rätt nivå av informationssäkerhet för att kunna tillgodose den enskildes och myndigheters behov av tillgänglighet, tillit och effektivitet. Strategin ska också ge grunden för att på ett samfällt sätt hantera de nya risker på samhällsnivå som uppstår då allt mer information och it-lösningar koncentreras och inte kan hanteras genom den enskilda organisationens eget säkerhetsarbete.

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan