Till innehåll på sidan

Brandfarliga och explosiva varor

Här finns lag och förordning inom lagstiftningsområdet Brandfarliga och explosiva varor, samt MSB:s föreskrifter och allmänna råd inom området.

Reglerna handlar om hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva varor. Syftet är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Reglerna ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna. 

Gasanordningar

För gasanordningar gäller från och med den 21 april 2018 Europaparlamentets och rådets förordning 2016/426. Från och med den 1 juli 2018 gäller dessutom en helt ny svensk lag och förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar.

Gasanordningar

Lag

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Förordning

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (FBE)

MSB:s föreskrifter och allmänna råd


Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan