Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SÄIFS 1996:4 föreskrifter och allmänna råd om hantering av organiska peroxider

SÄIFS 1996:4 föreskrifter och allmänna råd om hantering av organiska peroxider

Detaljer

Status

Gällande från och med 1996-07-01

Författningsnummer

SÄIFS 1996:4

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan