Till innehåll på sidan

Aktörsgemensam kriskommunikation

Kommunikationen mellan aktörer, allmänhet och medier är viktig i hanteringen av samhällsstörningar. Samordnad kriskommunikation i rätt tid stärker de inblandade aktörernas trovärdighet, förebygger otydligheter och motverkar ryktesspridning. Det ger också allmänheten möjlighet att bidra till hanteringen.

Det kommunikativa perspektivet ska vara en integrerad del av hela hanteringen av samhällsstörningar. Det innebär också att de kommunikativa aspekterna finns integrerade i de flesta leveranserna på ramverkets olika nivåer. Dessutom finns en publikation som beskriver det aktörsgemensamma arbetet med kriskommunikation före, under och efter samhällsstörningar.

Arbetssätt – Aktörsgemensam kriskommunikation

Publikationen vänder sig i första hand till personer som redan har kunskaper inom kriskommunikation, men som vill lära sig mer om hur arbetet samordnas mellan olika aktörer i samband med samhällsstörningar.

Checklistor och mallar för kriskommunikation

Här finns två stödmaterial kopplat till det aktörsgemensamma arbetet med kriskommunikation vid samhällsstörningar.

Checklistor och mallar – Att integrera ett kommunikativt perspektiv i hanteringen av samhällsstörningar

Stödmaterialet syftar till att underlätta integreringen av det kommunikativa perspektivet i varje skede av hanteringen av samhällsstörningar. Materialet riktar sig särskilt till beslutsfattare och personer som arbetar med att bygga förmåga genom planering, utbildning, övning och organisering – i såväl offentliga, privata och ideella organisationer.

Checklistor och mallar – Kommunikativ lägesbild

Stödmaterialet vänder sig till personer som kan bli involverade i det aktörsgemensamma arbetet med kriskommunikation och lägesbildsarbete. Texten är skriven för den som redan har kunskaper inom kriskommunikation och som vill lära sig mer om kommunikationsaspekter i lägesbilder.

Tips! MSB tillhandahåller en kurs i kriskommunikation.

Till kursen i kriskommunikation

Senast granskad: 12 juni 2024

Till toppen av sidan