Till innehåll på sidan

Leverans av petroleumprodukter : information till dig som beställer och tar emot bränsle

Leverans av petroleumprodukter : information till dig som beställer och tar emot bränsle

Detaljer

Publikationsnummer
MSB587
ISBN-nummer
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
7 s. : ill.
Pris
0 kronor
Oljebolag, tankbilsförare och mottagare av petroleumprodukt måste naturligtvis följa de krav myndigheterna ställer. Med den här informationen vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Svenska petroleum & biodrivmedelsinstitutet (SPBI) informera om vad som gäller för leverans av petroleumprodukter till din anläggning. Exempel på vad som kan omfattas av reglerna är villaoljecisterner, flyttbara ”gårdscisterner” eller andra mindre anläggningar med brandfarlig vätska.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan