Till innehåll på sidan

Myndighetsgemensam plan för barnsäkerhet, 2010-2011

Myndighetsgemensam plan för barnsäkerhet, 2010-2011

Detaljer

Myndighetsgemensam plan för barnsäkerhet, 2010-2011
Publikationsnummer
MSB0141
ISBN-nummer
978-91-7383-063-8
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
25 s.: ill.
Pris
0 kronor
Sverige är ett föregångsland när det gäller
barnsäkerhetsarbete. Trots detta är skador till följd av olycksfall den
vanligaste dödsorsaken bland barn och ungdomar från ett års ålder. Varje
människa under 18 år räknas enligt Barnkonventionen som barn. Det krävs ett
målinriktat och systematiskt arbete på alla nivåer för att Sverige fortsatt ska
vara ett säkert samhälle för alla barn och unga. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) har uppdraget att samordna
berörda myndigheters arbete för barns och ungas säkerhet när det gäller att
motverka skador till följd av olycksfall. Regeringsuppdraget gavs 2005 till
Statens Räddningsverk och överfördes till MSB vid
årsskiftet 2008/2009. Inom ramen för samordningsuppdraget bildades 2006 rådet
för barnsäkerhet.

0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan