Till innehåll på sidan

Risk- och sårbarhetsanalyser 2011 : återkoppling av myndigheters redovisningar baserade på risk- och sårbarhetsanalyser

Risk- och sårbarhetsanalyser 2011 : återkoppling av myndigheters redovisningar baserade på risk- och sårbarhetsanalyser

Detaljer

Publikationsnummer
MSB425–Juni2012
ISBN-nummer
978-91-7383-248-9
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
25 s.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:7), trädde i kraft den 1 januari 2011. Rapporten analyserar och utvärderar myndigheternas redovisningar som är baserade på risk- och sårbarhetsanalyserna på en generell och övergripande nivå (jfr 9 § i förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap). De primära syftena med återkopplingen är att skapa en övergripande bild av myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser samt att stödja och bidra till att utveckla myndigheternas arbete inom området. Ytterligare ett syfte är att analysera innehållet i myndigheternas redovisningar för år 2011 med utgångspunkt i föreskrifternas angivna disposition och innehåll i 5 §. Resultat och slutsatser från denna återkoppling kommer användas som underlag för bland annat utvärdering och utveckling av föreskrifterna.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan