Till innehåll på sidan

Risk- och sårbarhetsanalyser 2011 : återkoppling av myndigheters redovisningar baserade på risk- och sårbarhetsanalyser

Risk- och sårbarhetsanalyser 2011 : återkoppling av myndigheters redovisningar baserade på risk- och sårbarhetsanalyser

Detaljer

Risk- och sårbarhetsanalyser 2011 : återkoppling av myndigheters redovisningar baserade på risk- och sårbarhetsanalyser
Publikationsnummer
MSB425–Juni2012
ISBN-nummer
978-91-7383-248-9
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
25 s.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:7), trädde i kraft den 1 januari 2011. Rapporten analyserar och utvärderar myndigheternas redovisningar som är baserade på risk- och sårbarhetsanalyserna på en generell och övergripande nivå (jfr 9 § i förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap). De primära syftena med återkopplingen är att skapa en övergripande bild av myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser samt att stödja och bidra till att utveckla myndigheternas arbete inom området. Ytterligare ett syfte är att analysera innehållet i myndigheternas redovisningar för år 2011 med utgångspunkt i föreskrifternas angivna disposition och innehåll i 5 §. Resultat och slutsatser från denna återkoppling kommer användas som underlag för bland annat utvärdering och utveckling av föreskrifterna.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan