Till innehåll på sidan

NIS-konferens 2022

NIS-konferens 2022

Detaljer

NIS-konferens 2022
Publikationsnummer
MSB2026
ISBN-nummer
978-91-7927-296-8
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
11 s.
Pris
0 kronor
Utvärdering av en kompetenshöjande konferens om NIS-direktivet 2022. Den svenska NIS-regleringen innebär i korthet krav på informationssäkerhet och incidentrapportering för leverantörer av samhällsviktiga- och vissa digitala tjänster. Dessutom har ett antal myndigheter tillsynsansvar i enlighet med regleringen. MSB har en bred roll kopplat till regleringen som bland annat innefattar föreskriftsrätt, att samordna det nationella arbetet, ta emot incidentrapporter, och att utgöra kontaktpunkt gentemot andra europeiska medlemsstater. MSB har mottagit medfinansiering från European Health and Digital Executive Agency (HaDEA) för att genomföra tre årliga konferenser med syfte att öka medvetenheten om och efterlevnaden av NIS-regleringen inom den offentliga och privata sektorn samt skapa en god samverkan mellan NIS-leverantörerna, tillsynsmyndigheterna och MSB.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 31 augusti 2022

Till toppen av sidan