Till innehåll på sidan

Risk- och sårbarhetsanalyser 2011 : återkoppling av landstingens risk- och sårbarhetsanalyser

Risk- och sårbarhetsanalyser 2011 : återkoppling av landstingens risk- och sårbarhetsanalyser

Detaljer

Risk- och sårbarhetsanalyser 2011 : återkoppling av landstingens risk- och sårbarhetsanalyser
Publikationsnummer
MSB395–April2012
ISBN-nummer
978-91-7383-228-1
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
22 s.
Pris
0 kronor
MSB och Socialstyrelsen har i samverkan arbetat fram denna rapport, som är en återkoppling gällande landstingens risk- och sårbarhetsanalyser för år 2011. Syftet med återkopplingen är att stödja och bidra till att utveckla landstingens arbete inom krisberedskapsområdet samt skapa en övergripande bild av deras arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. I bilagan återfinns beskrivning av vilka lagstiftningar och föreskrifter som styr landstingens arbete inom krisberedskapsområdet, vilka olika delar en risk- och sårbarhetsanalys bör innehålla samt roller och ansvarsområden för centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner och landsting.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan