Till innehåll på sidan

Metodik för utredning av kriser : analys av metodologiska tillvägagångssätt redovisade i rapporter och återberättade i intervjuer med utredare, studie

Metodik för utredning av kriser : analys av metodologiska tillvägagångssätt redovisade i rapporter och återberättade i intervjuer med utredare, studie

Detaljer

Metodik för utredning av kriser : analys av metodologiska tillvägagångssätt redovisade i rapporter och återberättade i intervjuer med utredare, studie
Publikationsnummer
MSB1182
ISBN-nummer
978-91-7383-806-1
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
107 s.
Pris
0 kronor
Studien är en kartläggning av den utredningsmetodik för kriser och stora händelser som finns internationellt. Främst har de nordiska ländernas metoder studerats, eftersom de har liknande samhälls- och förvaltningsstruktur som Sverige. Studien har undersökt den metodik som tillämpats vid utredning av kriser genom analyser av undersökningsrapporter och intervjuer med utredare. Bakgrunden till studien är att lärandet från kriser och händelser inte sker i en systematisk form idag utan mer ad hoc. För olyckor finns en systematik dels i lagstiftning, dels i utredningsmetoder. Kartläggningen är ett steg i att lyfta fram de metoder som finns och har använts i andra länder.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 6 november 2019

Till toppen av sidan