Till innehåll på sidan

Jordbävningen i Haiti 2021

Den 14 augusti drabbades Haiti av en kraftig jordbävning. Tusentals dödades och skadades. De materiella skadorna har varit svåra. MSB skickade därför ut experter samt materiel till Haiti för att stötta landet i räddningsarbetet.

Haiti accepterade Sveriges erbjudande om expertstöd inom krishantering och materielstöd för att bidra till responsarbete i landet. MSB har därefter stöttat med behovsbedömningar och samordning av hjälparbetet samt boendestöd till den drabbade befolkningen. Insatserna har gått via EU:s Emergency Response Coordination Centre (ERCC) . 

MSB haft olika typer av experter i landet och fortsätter ha beredskap för att kunna sända ytterligare stöd vid behov.

  • Förödelsen efter jordbävningen i Haiti. Foto: Ocha
  • Förödelsen efter jordbävningen i Haiti. Foto: Ocha
  • MSB-teamet på plats. Foto: Ann-Charlotte Carlqvist, MSB
  • Ett stort tält sätts upp vid en skola som raserats av jordbävningen. Monteringen sker via frivilliga Lions-medlemmar. Foto: Micael Jansson, MSB

MSB stöttar med materiel och personal

MSB har skickat ut experter inom områdena: vatten, sanitet, hygien och miljö, säkerhet och informationshantering för att stödja EU:s katastrofteam i deras arbetet. I arbetet har det ingått att genomföra behovs- och skadebedömningar, stärkning av responsens samordning samt möjliggörande för att nödsändningarna till landet ska ha kommit fram till de drabbad områdena. MSB skickade även ut ett tekniskt katastrofteam med ett flertal experter inom logistik, IT-samband, administration med mera.

Det tekniska teamet har haft med sig materiel i form av bland annat IT-sambandsutrustning och kontorsutrustning. Det tekniska teamet hade till uppgift att se till så EU-medarbetarna kunde verka från de hårdast drabbade platserna. Som till exempel etablering av kommunikationsmöjligheter, transportlösningar, kontorsplatser och boende.

Tält på plats

MSB har också bidragit med hjälp i form av tält och filtar. Stödet hjälper den drabbade befolkningen att få tak över huvudet. Tälten kommer från Lions Club Sverige, som tillsammans med MSB donerat dem till de den lokala Lionsföreningen i landet, och i samordning med de ansvariga myndigheterna.

Många hus skadades, eller raserades efter jordbävningen, många vågar heller inte flytta in i sina hus. Stödet har därför främst gått till de som har förlorat sina hem. En mindre andel av tälten har också fungerat som ersättning av delar av raserade sjukhus och annan samhällsviktig infrastruktur som är förstörd.

Uppdraget för MSB:s tekniker vara att säkerställa att lokal kapacitet från Lions och Civilförsvaret fick praktisk utbildning för att planera för en plats för att sätta upp och montera tält avsedda som temporärt skydd vid exempelvis. skolor och sjukvårdsinrättningar.

Lions och Civilförsvaret har nu egen kapacitet att hantera tälten, som att utbilda egen lokal personal och att montera återstående tält när MSB:s tekniker avslutade insatsen den 14 september.

Stödet ingår i EU:s civilskyddsmekanism, där bland annat Sverige ingår. Transporten har skett med finansieringsstöd från EU.

Bakgrund

Haiti är fortfarande påverkat av den stora jordbävningen 2010 och hjälpbehoven är stora. Regeringen i Haiti har skickat ut förfrågningar om olika typer av stöd för att hantera katastrofen till EU:s civilskyddsmekanism. Fler EU-länder, FN, humanitära organisationer och andra länder utanför EU bidrar också till hjälpinsatsen.

Mer information

MSB:s insatshantering i korta dragOm humanitära insatser (msb.se)Rapport: Lions tältinsats i Haiti på engelska

EU och civilskyddssamarbetetrescEU på europa.eu

Fakta om ERCC

ERCC har till uppgift att analysera och värdera information om händelser både inom och utanför EU. ERCC koordinerar också medlemsländernas begäran om hjälp samt meddelar det drabbade landet vilken hjälp som går att få.

MSB tar emot alla förfrågningar från ERCC och förmedlar regelbundet svenskt stöd till länder som drabbats av katastrofer och kriser. Sverige har också fått hjälp med internationellt stöd via ERCC både vid stormen Gudrun 2005, skogsbranden i Västmanland 2014 och vid de massiva skogsbränderna 2018 då vi tog emot både flygande resurser och markstyrkor från flera länder.

Presstjänst

MSB:s presstjänst och kommunikationsberedskap är tillgänglig för media och journalister dygnet runt: 010-240 44 44, kommunikation@msb.se.

Senast granskad: 29 september 2021

Till toppen av sidan