Till innehåll på sidan

Förordningen om översvämningsrisker : Sveriges genomförande av EU:s översvämningsdirektiv 2012

Förordningen om översvämningsrisker : Sveriges genomförande av EU:s översvämningsdirektiv 2012

Detaljer

Förordningen om översvämningsrisker : Sveriges genomförande av EU:s översvämningsdirektiv 2012
Publikationsnummer
MSB384
ISBN-nummer
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
6 bl. : ill.
Pris
0 kronor
Efter återkommande och omfattande problem med översvämningar beslutade EU:s medlemsländer år 2007 om ett direktiv med gemensamma regler för hantering av översvämningsrisker. I Sverige genomförs direktivet som förordning (SFS 2009:956) om översvämningsrisker och genom föreskrift (MSBFS 2010:1) om länsstyrelsens planer för hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner). Avsikten med direktivet är att EU:s medlemsländer ska arbeta för att minska negativa konsekvenser av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, skydda miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet. Detta ska ske genom ett systematiskt arbete med att kartlägga översvämningshot och översvämningsrisker och att ta fram riskhanteringsplaner för de översvämningshotade områdena. Arbetet ska ske avrinningsområdesvis. För Sveriges del innebär det till exempel samverkan med Finland längs gränsälven Torne älv och samverkan med Norge längs Klarälven.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan