Till innehåll på sidan

Strategi för stärkt informationssäkerhet inom vård och omsorg

Strategi för stärkt informationssäkerhet inom vård och omsorg

Detaljer

Strategi för stärkt informationssäkerhet inom vård och omsorg
Publikationsnummer
MSB689
ISBN-nummer
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
4 bl.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsammans med Datainspektionen och Socialstyrelsen tagit fram en strategi för informationssäkerhet inom vård och omsorg. Strategin presenterades 2012. Syftet med denna strategi är att skapa förutsättningar för att vård och omsorg ska kunna bedrivas med rätt nivå av informationssäkerhet för att kunna tillgodose medborgares, patienters och samhällets behov av insyn, delaktighet, patientsäkerhet och personlig integritet. Strategin ska ge stöd för att hantera de nya risker som inte enbart kan åtgärdas av de enskilda sjukvårdshuvudmännen.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan