Till innehåll på sidan

Vägledning om rapportering av incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringen

Vägledning om rapportering av incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringen

Detaljer

Vägledning om rapportering av incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringen
Publikationsnummer
MSB1327
ISBN-nummer
978-91-7383-901-3
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
24 s.
Pris
0 kronor
I juli 2016 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem i hela unionen, (NIS-direktivet). NIS-direktivet har införts i Sverige genom lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen) samt förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS- förordningen). Dessutom har MSB tagit fram följande föreskrifter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster • föreskrifter om anmälan och identifiering (MSBFS 2021:9) • föreskrifter om informationssäkerhet (MSBFS 2018:8) • föreskrifter om rapportering av incidenter (MSBFS 2018:9).
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan