Till innehåll på sidan

Åtgärdskalender vid ras, skred och slamströmmar

Åtgärdskalender vid ras, skred och slamströmmar

Detaljer

Publikationsnummer
MSB452
ISBN-nummer
978-91-7383-395-0
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
59 s. : ill.
Pris
0 kronor
Naturolyckor i samband med massrörelser som ras, skred och slamströmmar kan vara komplexa och därmed svåra att riskbedöma. Följande åtgärdskalender är avsedd som stöd vid analys av risker och beslut i samband med räddningsinsats. Åtgärdsdelen är kronologiskt strukturerad men åtgärder och ordningsföljd beror på den givna situationen. Åtgärdskalendern innehåller följande komponenter: *Vid överhängande fara för ras, skred eller slamströmmar: metodik för räddningsinsats vid överhängande fara för ras, skred eller slamströmmar. *Vid inträffad ras-, skred- eller slamströmsolycka: metodik för räddningsinsats vid ras-, skred- eller slamströmsolycka. *Massrörelsetyper: snabbguide till de vanligaste massrörelsetyperna i Sverige indelade enligt rörelsemekanism: beskrivning, när och var det kan inträffa, utlösningsmekanism, effekt samt varningstecken. *Operativa frågor: snabbguide till zonindelning, utrymningssignal, sökprioritering och markering.

Senast granskad: 9 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan