Denna broschyr är reviderad, tidigare upplaga från 2013. Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder brandfarlig gas. De flesta tillbud sker vid användning av gasolg...