Till innehåll på sidan

Skadeförebyggande arbete för äldre : enkät till kommuner 2010

Skadeförebyggande arbete för äldre : enkät till kommuner 2010

Detaljer

Skadeförebyggande arbete för äldre : enkät till kommuner 2010
Publikationsnummer
MSB0195
ISBN-nummer
978-91-7383-095-9
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
47 s.
Pris
0 kronor
År 2004 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i
samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), dåvarande
Räddningsverket, en enkätundersökning om kommunernas arbete med
säkerhetsåtgärder riktade till äldre personer. Bakgrunden till undersökningen
var det ökande antalet skador till följd av olyckor som drabbar de äldsta i
samhället. Syftet med undersökningen var att få en nulägesbild över kommunernas
säkerhetsarbete riktat till äldre personer. Syftet med 2010 års undersökning är
att följa upp resultaten från undersökningarna 2004 och 2007 och därmed få
ytterligare kunskap om hur kommunernas arbete inom äldreområdet har utvecklats.
Många av frågorna i enkäten liknar dem som användes i de tidigare
undersökningarna vilket innebär att det är möjligt att jämföra resultaten mellan
de olika åren.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan