Till innehåll på sidan

Översiktlig kartering av stabilitets- och avrinningsförhållanden i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord : Metodbeskrivning

Översiktlig kartering av stabilitets- och avrinningsförhållanden i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord : Metodbeskrivning

Detaljer

Publikationsnummer
P21-484/07
ISBN-nummer
978-91-7253-367-7
Utgivningsår
2007
Omfång (sidor)
36 s. : tab.
Pris
0 kronor

Fåtal i lager


Detta är en metodbeskrivning gällande översiktlig kartering av stabilitets-
och avrinningsförhållanden i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord.
Beskrivningen utgör underlag för de översiktliga stabilitetskarteringar i
bebyggda områden som sker med stöd av statliga medel och som administreras av
Räddningsverket. Denna metodbeskrivnings struktur är anpassad till motsvarande
struktur för översiktliga stabilitetskarteringar i lerområden.

Senast granskad: 11 december 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan