Till innehåll på sidan

Översiktlig kartering av stabilitets- och avrinningsförhållanden i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord : Metodbeskrivning

Översiktlig kartering av stabilitets- och avrinningsförhållanden i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord : Metodbeskrivning

Detaljer

Översiktlig kartering av stabilitets- och avrinningsförhållanden i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord : Metodbeskrivning
Publikationsnummer
P21-484/07
ISBN-nummer
978-91-7253-367-7
Utgivningsår
2007
Omfång (sidor)
36 s. : tab.
Pris
0 kronor

Fåtal i lager


Detta är en metodbeskrivning gällande översiktlig kartering av stabilitets-
och avrinningsförhållanden i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord.
Beskrivningen utgör underlag för de översiktliga stabilitetskarteringar i
bebyggda områden som sker med stöd av statliga medel och som administreras av
Räddningsverket. Denna metodbeskrivnings struktur är anpassad till motsvarande
struktur för översiktliga stabilitetskarteringar i lerområden.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 11 december 2019

Till toppen av sidan