Till innehåll på sidan

Erfarenheter från Ukraina : Initiala lärdomar för det civila försvaret. Delredovisning av regeringsuppdrag Fö2023/01325

Erfarenheter från Ukraina : Initiala lärdomar för det civila försvaret. Delredovisning av regeringsuppdrag Fö2023/01325

Detaljer

Erfarenheter från Ukraina : Initiala lärdomar för det civila försvaret. Delredovisning av regeringsuppdrag Fö2023/01325
Publikationsnummer
MSB2265
ISBN-nummer
978-91-7927-438-2
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
45 s.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag från regeringen att redovisa hur erfarenheter och lärdomar från kriget i Ukraina kan tas tillvara i MSB:s verksamhet och i den fortsatta utvecklingen av det civila försvaret. Uppdraget delredovisas med den här rapporten, vilken fokuserar på lärdomar för utvecklingen av det civila försvaret. Delredovisningen visar att Ukraina hittills uppvisat en stark motståndskraft mot Rysslands krigshandlingar. Generellt framkommer vikten av ett civilt försvar som präglas av snabbhet och flexibilitet, liksom förmåga till såväl civil-militär som privat-offentlig samverkan. Delredovisningen omfattar sex fokusområden och redogör i varje enskilt kapitel för ett antal områdesspecifika erfarenheter och lärdomar, och i förekommande fall även för konkreta rekommendationer. Några av dem sammanfattas i punktform nedan. De redogörs i samma ordning som de framkommer i kapitlen, och alltså utan inbördes prioritet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 9 november 2023

Till toppen av sidan