Till innehåll på sidan

Påbyggnadskurs i säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Kursen syftar till att förbättra möjligheten till att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete vad gäller industriella informations- och styrsystem.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med underhåll, övervakning, leder eller på annat sätt påverkar utformningen av industriella informations- och styrsystem.

Förkunskaper

  • Erfarenhet av industriella informations- och styrsystem, samt god förståelse för datornätverk.
  • Förståelse för säkerhetsproblem inom industriella informations- och styrsystem, exempelvis genom att tidigare gått de grundläggande NCS3-kurserna Säkerhet i kontrollsystem eller Säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Kostnad

Kursen finansieras av MSB och är därför avgiftsfri för deltagarna. Lunch under kursdagarna ingår. Deltagarna bekostar själva övrig kost, logi och resor. Anmäld deltagare som uteblir från kursen debiteras SEK 10 000.

Kursinnehåll

Kursen omfattar tre heldagar och innehåller såväl föreläsningar som praktiska demonstrationer, laborationer och övningar. Du får också möjlighet att tillämpa kunskaperna från föreläsningar och laborationer i en övning där du steg för steg skapar och förbättrar säkerheten i ett system. Kursen är indelad i tre block: arkitektur, skyddsåtgärder och förvaltning.

Efter genomgången kurs är målet att deltagarna ska:

  • Ha kunskap om hur exponering av kritiska funktioner kan reduceras samt om hur tekniska, administrativa och organisatoriska åtgärder kan användas för att stärka skyddet.

Tid och plats för genomförandet

Kursen genomförs vid FOI, Olaus Magnus väg 42 i Linköping.

Under 2023 erbjuds kursen vid två tillfällen:

  • v.36: 5-7 september

  • v.37: 12-14 september

Anmälan och urval

Välj önskat datum du kan delta. Då antalet platser är begränsade uppmanar vi dig att även att uppge om du har möjlighet att delta vid annan tidpunkt/vecka. Vänligen svara utförligt på frågorna i anmälningsformuläret.

Organisatörerna förbehåller sig rätten att välja ut deltagare för att skapa en bra fördelning. Vänligen notera när anmälningsfönstret stänger. Senast tre veckor innan genomförandet kommer du meddelas om du fått en plats på kursen eller placerats på reservlistan.

Mer information

Frågor om kursen skickas till ics@msb.se.

Övriga praktiska frågor och detaljer kring anmälan besvaras av Pauline Ärlebäck, pauline.arleback@foi.se.

Mer information om kursen finns på FOI:s hemsida:

Säkerhet i industriella informations- och styrsystem - påbyggnadskurs på FOI:s webbplats

Frågor om kursen skickas till ics@msb.se

MSB ansvarar för urval och utskick av antagningsbesked. Därefter övergår ansvaret FOI som skickar ut kompletterande information kring kursens genomförande till de antagna deltagarna.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Linköping
Lokal: FOI, Olaus Magnus väg 42
Klockan: 09:00
Antal platser: 35
Platser kvar: 9
Längd: Tre dagar
Anmälan stängd
Ort: Linköping
Lokal: FOI, Olaus Magnus väg 42
Klockan: 09:00
Antal platser: 35
Platser kvar: 25
Längd: Tre dagar

Senast granskad: 5 april 2023

Till toppen av sidan