Till innehåll på sidan

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Linköping
Klockan: 00:00
Antal platser: 22
Platser kvar: 21
Längd: 3 dagar
Anmälan stängd
Ort: Linköping
Klockan: 00:00
Antal platser: 22
Platser kvar: 19
Längd: 3 dagar

Påbyggnadskurs i säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Utbildningen syftar till att höja medvetenheten om vikten att arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor inom informations- och styrsystem.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till de som arbetar med underhåll, övervakning, leder eller på annat sätt påverkar utformningen av industriella informations- och styrsystem.

 

Förkunskaper

  • Erfarenhet av industriella informations- och styrsystem, samt god förståelse för datornätverk.
  • Förståelse för säkerhetsproblem inom industriella informations- och styrsystem, exempelvis genom att tidigare gått de grundläggande NCS3-kurserna Säkerhet i kontrollsystem eller Säkerhet i industriella informations- och styrsystem.

 

Kostnad

Kursen finansieras av MSB och är därför avgiftsfri för deltagarna. Lunch de båda kursdagarna ingår. Deltagarna bekostar själva övrig kost, logi och resor. Anmäld deltagare som uteblir från kursen debiteras SEK 10 000.

 

Kursinnehåll

Kursen är praktiskt inriktad och genomförs av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Påbyggnadskursen är nyutvecklad och syftar till att ge deltagarna en förbättrad möjlighet till att bedriva ett strukturerat säkerhetsarbete på kort och lång sikt.

Kursen omfattar tre heldagar och innehåller såväl föreläsningar som praktiska demonstrationer och övningar.

Under kursen kommer bland annat följande ämnen att behandlas:

  • hur exponering av styrsystem påverkas av interna och externa tjänster samt arkitekturlösningar
  • hur skyddsåtgärder används för att komplettera arkitekturlösningarna

Tid och plats för genomförandet

Kursen genomförs på FOI, Olaus Magnus väg 42, Linköping. Pågrund av Coronaviruset har vi beslutat att flytta kursen till veckorna 37 och 38 i september (istället för vecka 22 och 23).

Anmälan och urval

I anmälan, vänligen uppge önskad vecka för deltagande i kursen. Uppge även om du har möjlighet att delta vid annan vecka. Detta då antalet platser är begränsade. Motivera även till varför just du är lämplig att väljas delta i kursen.

Organisatörerna förbehåller sig rätten att välja ut deltagare för att skapa en bra fördelning. Senast den 25 augusti får du veta om du fått en plats på kursen.

Mer information

Frågor om kursen besvaras av Ebba Leckström, ebba.leckstrom@msb.se.

Övriga praktiska frågor och detaljer kring anmälan besvaras av Sofia Mcgarvey, sofia.mcgarvey@foi.se eller på telefon 013-378130.

FOI kommer även att skicka ut kompletterande information till antagna deltagare.

Mer information om kursen finns på www.foi.se/ncs3

Senast granskad: 19 mars 2020

Till toppen av sidan