Till innehåll på sidan

Påbyggnadskurs i säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Utbildningen syftar till att höja medvetenheten om vikten att arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor inom informations- och styrsystem.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till de som arbetar med underhåll, övervakning, leder eller på annat sätt påverkar utformningen av industriella informations- och styrsystem.

 

Förkunskaper

 • Erfarenhet av industriella informations- och styrsystem, samt god förståelse för datornätverk.
 • Förståelse för säkerhetsproblem inom industriella informations- och styrsystem, exempelvis genom att tidigare gått de grundläggande NCS3-kurserna Säkerhet i kontrollsystem eller Säkerhet i industriella informations- och styrsystem.

 

Kostnad

Kursen finansieras av MSB och är därför avgiftsfri för deltagarna. Lunch de båda kursdagarna ingår. Deltagarna bekostar själva övrig kost, logi och resor. Anmäld deltagare som uteblir från kursen debiteras SEK 10 000.

 

Kursinnehåll

Kursen är praktiskt inriktad och genomförs av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Påbyggnadskursen är nyutvecklad och syftar till att ge deltagarna en förbättrad möjlighet till att bedriva ett strukturerat säkerhetsarbete på kort och lång sikt.

Kursen omfattar tre heldagar och innehåller såväl föreläsningar som praktiska demonstrationer och övningar.

Under kursen kommer bland annat följande ämnen att behandlas:

 • hur exponering av styrsystem påverkas av interna och externa tjänster samt arkitekturlösningar
 • hur skyddsåtgärder används för att komplettera arkitekturlösningarna

Tid och plats för genomförandet

Kursen genomförs på FOI, Olaus Magnus väg 42, Linköping.

Kursen kommer att anordnas under två tillfällen 2021:

16-18 november vecka 46
23-25 november vecka 47

Notera att genomförandedatum kan komma att förändras med anledning av covid-19 pandemin och smittspridningsläget samt rådande restriktioner. Beslut om eventuellt byte av datum tas vid månadsskiftet augusti/september.

Anmälan och urval

I anmälan, vänligen uppge önskad vecka för deltagande i kursen. Uppge även om du har möjlighet att delta vid annan vecka. Detta då antalet platser är begränsade. Motivera även till varför just du är lämplig att väljas delta i kursen.

Organisatörerna förbehåller sig rätten att välja ut deltagare för att skapa en bra fördelning. Senast den 22 oktober får du veta om du fått en plats på kursen.

Mer information

Frågor om kursen skickas till ics@msb.se

Övriga praktiska frågor och detaljer kring anmälan besvaras av Tommy Gustafsson, tommy.gustafsson@foi.se eller på telefon 013-378171

FOI kommer även att skicka ut kompletterande information till antagna deltagare.

Mer information om kursen finns på FOI:s hemsida: 

Säkerhet i industriella informations- och styrsystem – Påbyggnadskurs

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 15 oktober 2021
Ort: Linköping
Klockan: 00:00
Antal platser: 26
Platser kvar: 8
Längd: 3 dagar
 • Anmälan till: Påbyggnadskurs i Säkerhet i industriella informations- och styrsystem vecka 46

  Jag vill i första hand delta följande vecka:
  Jag kan även tänka mig att delta:

  Mer information om hur MSB behandlar dina personuppgifter när du anmäler till den här kursen finns på sidan Behandling av personuppgifter.

  Så här behandlar MSB personuppgifter

   

Sista anmälningsdag: 15 oktober 2021
Ort: Linköping
Klockan: 00:00
Antal platser: 22
Platser kvar: 20
Längd: 3 dagar
 • Anmälan till: Påbyggnadskurs i Säkerhet i industriella informations- och styrsystem vecka 47

  Jag vill i första hand delta följande vecka:
  Jag kan även tänka mig att delta:

  Mer information om hur MSB behandlar dina personuppgifter när du anmäler till den här kursen finns på sidan Behandling av personuppgifter.

  Så här behandlar MSB personuppgifter

   

Senast granskad: 19 mars 2020

Till toppen av sidan