Till innehåll på sidan

Påbyggnadskurs i säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Utbildningen syftar till att höja medvetenheten om vikten att arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor inom informations- och styrsystem.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med underhåll, övervakning, eller leder eller på annat sätt påverkar utformningen av de industriella informations- och styrsystem.

Förkunskaper

  • Erfarenhet av industriella informations- och styrsystem, samt god förståelse för datornätverk.
  • Förståelse för säkerhetsproblem inom industriella informations- och styrsystem, exempelvis genom att tidigare gått de grundläggande NCS3-kurserna Säkerhet i kontrollsystem eller Säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Kostnad

Kursen finansieras av MSB och är därför avgiftsfri för deltagarna. Lunch ingår. Deltagarna bekostar själva övrig kost, logi och resor. Anmäld deltagare som uteblir från kursen debiteras SEK 10 000.

Kursinnehåll

Kursen är praktiskt inriktad och genomförs av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Påbyggnadskursen syftar till att ge deltagarna en förbättrad möjlighet till att bedriva ett strukturerat säkerhetsarbete på kort och lång sikt.

Kursen omfattar tre heldagar och innehåller såväl föreläsningar som praktiska demonstrationer och övningar.

Under kursen kommer bland annat följande ämnen att behandlas:

  • hur exponering av styrsystem påverkas av interna och externa tjänster samt arkitekturlösningar
  • hur skyddsåtgärder används för att komplettera arkitekturlösningarna

Tid och plats för genomförandet

Kursen genomförs vid FOI, Olaus Magnus väg 42 i Linköping.

Under hösten 2022 erbjuds kursen:

  • vecka 42, 18-20 oktober

Anmälan och urval

Anmäl dig önskat datum. Då antalet platser är begränsade uppmanar vi dig att även att uppge om du har möjlighet att delta vid annan tidpunkt.

Vänligen motivera även varför just du är lämplig att väljas delta på kursen.

Organisatörerna förbehåller sig rätten att välja ut deltagare för att skapa en bra fördelning. Anmälningsfönstret stänger ca. en månad innan kursstart och senast tre veckor innan genomförandet kommer du meddelas om du fått en plats på kursen.

Mer information

Mer information om kursen:

Säkerhet i industriella informations- och styrsystem - påbyggnadskurs på FOI:s webbplats

Frågor om kursen skickas till ics@msb.se

MSB ansvarar för urval och utskick av antagningsbesked. Därefter övergår ansvaret FOI som skickar ut kompletterande information kring kursens genomförande till de antagna deltagarna.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Linköping
Lokal: FOI, Olaus Magnus väg 42
Klockan: 09:00
Antal platser: 35
Platser kvar: 31

Senast granskad: 19 maj 2022

Till toppen av sidan