Till innehåll på sidan

Samverkan i praktiken

Samverkan i praktiken

Detaljer

Publikationsnummer
MSB304
ISBN-nummer
978-91-7383-154-3
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
46 s.
Pris
0 kronor
Denna rapport är en avrapportering av ett forskningsprojekt finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ”Samverkan under räddningsinsatser – ett komplext möte mellan olika aktörer”. Projektet var treårigt och avslutades 2010. Till denna populärvetenskapliga rapport finns även en vetenskaplig rapport som tar upp de teorier som använts vid analys av resultaten.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan