Till innehåll på sidan

Elolyckor i Sverige : statistik och analys

Elolyckor i Sverige : statistik och analys

Detaljer

Elolyckor i Sverige : statistik och analys
Publikationsnummer
MSB737–juli2014
ISBN-nummer
978-91-7383-476-6
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
26 s. : tab.
Pris
0 kronor
Elsäkerhetsverkets vision att skapa trygg och störningsfri el är ännu inte uppnådd. Föreliggande studie visar att trots preventiva insatser på elolycksområdet skadas fortfarande ett stort antal personer – så-väl lindrigt som svårt – till följd av kontakt med el. Antalet personer som vårdas i slutenvården ökar något medan antalet elolyckor med dödlig utgång dock har minskat under senare decennier.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan