Till innehåll på sidan

Projekt Ledning och samverkan, brister i hanteringen av olyckor och kriser : genomgång av tjugo rapporter från övningar och verkliga händelser 2004-2011

Projekt Ledning och samverkan, brister i hanteringen av olyckor och kriser : genomgång av tjugo rapporter från övningar och verkliga händelser 2004-2011

Detaljer

Projekt Ledning och samverkan, brister i hanteringen av olyckor och kriser : genomgång av tjugo rapporter från övningar och verkliga händelser 2004-2011
Publikationsnummer
MSB790
ISBN-nummer
978-91-7383-519-0
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
27 s.
Pris
0 kronor
Genomgången är ett led i arbetet med MSB projekt Ledning och samverkan. Syftet med genomgången är att fördjupa problembilden inom området. Målet med den fördjupade problembilden är att öka förutsättningarna för precision i de riktlinjer som projektet ska leverera under 2014. Genomgången grundar sig främst på tjugo rapporter från övningar och verkliga händelser 2004-2011. Dessa tjugo rapporter är ett urval som MSB UB-ÖVN gjort tidigare, som underlag till den kommande FOI-rapporten Inriktning av tvärsektoriella övningar inom området samhällsskydd och beredskap. Dessutom har MSB rapport Risker och förmågor 2012 använts. Genomgången svarar på frågan: vad var det som inte fungerade? Resultaten visar att sammantaget kan aktörerna vara bra på att, var för sig, lösa sina respektive uppgifter och att kommunicera med allmänheten. Det som verkar brista är det aktörsgemensamma. Bristerna kan kategoriseras i sex teman: kunskap om andra aktörer; ansvar och struktur; kommunikation och information, kontaktytor och sociala nätverk; gemensam lägesbild och; privat-offentlig samverkan.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan