Till innehåll på sidan

Nordiskt seminarium om samhällsskydd och beredskap : beroenden, sårbarheter och samarbete i regionen

Nordiskt seminarium om samhällsskydd och beredskap : beroenden, sårbarheter och samarbete i regionen

Detaljer

Nordiskt seminarium om samhällsskydd och beredskap : beroenden, sårbarheter och samarbete i regionen
Publikationsnummer
MSB1369
ISBN-nummer
978-91-7383-933-4
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
19 s. : ill.
Pris
0 kronor
Den 15 oktober 2018 genomförde MSB, med stöd av Försvarshögskolan, ”Nordiskt seminarium om samhällsskydd och beredskap – beroenden, sårbarheter och samarbete i regionen”. Seminariet syftade till att fördjupa förståelsen kring gränsöverskridande sårbarheter och beroenden mellan samhällsviktiga verksamheter i regionen. Seminariet samlade nästan 60 representanter från flera svenska bevakningsansvariga myndigheter, ett antal departement och från de frivilliga försvarsorganisationerna i Sverige. Seminariet var en upptakt till det årliga generaldirektörsmöte som ägde rum följande dag mellan cheferna för de nordiska ländernas ansvariga beredskapsmyndigheter inom samhällsskydd och beredskap. Därför var även dessa chefer närvarande under seminariet. Vidare deltog representanter för Justis- och beredskapsdepartementet i Norge och Försörjningsberedskapscentralen i Finland. Seminariet var också ett bidrag till det svenska ordförandeskapet under 2018 för det nordiska Hagasamarbetet inom samhällsskydd och beredskap.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan