Till innehåll på sidan

Svåra skador och dödsfall till följd av brand : en genomgång av brandskadade i Sverige 2010

Svåra skador och dödsfall till följd av brand : en genomgång av brandskadade i Sverige 2010

Detaljer

Publikationsnummer
MSB441
ISBN-nummer
978-91-7383-261-8
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
31 s.
Pris
0 kronor
Den epidemiologiska kunskapen om, och omfattningen av, personskador orsakade av eld och rök (såväl lindriga som svåra och dödliga) är otillräcklig. Målet med denna studie, som genomförts av Institutionen för Kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet i samverkan med MSB, har varit att sammanställa tillgänglig data över skador som kan kopplas till en brand under 2010 och lyfta fram särskilt utsatta grupper. Detta för att skapa en epidemiologisk kunskapsbas som kan ligga till grund för preventionsarbete och vidare forskning.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan