Till innehåll på sidan

Svåra skador och dödsfall till följd av brand : en genomgång av brandskadade i Sverige 2010

Svåra skador och dödsfall till följd av brand : en genomgång av brandskadade i Sverige 2010

Detaljer

Svåra skador och dödsfall till följd av brand : en genomgång av brandskadade i Sverige 2010
Publikationsnummer
MSB441
ISBN-nummer
978-91-7383-261-8
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
31 s.
Pris
0 kronor
Den epidemiologiska kunskapen om, och omfattningen av, personskador orsakade av eld och rök (såväl lindriga som svåra och dödliga) är otillräcklig. Målet med denna studie, som genomförts av Institutionen för Kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet i samverkan med MSB, har varit att sammanställa tillgänglig data över skador som kan kopplas till en brand under 2010 och lyfta fram särskilt utsatta grupper. Detta för att skapa en epidemiologisk kunskapsbas som kan ligga till grund för preventionsarbete och vidare forskning.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan