Till innehåll på sidan

Beställa abonnemang på MSB RIB

MSB RIB beställer du som ett abonnemang. I abonnemanget ingår tillgång till de installerbara programmen, uppdateringar, support samt möjlighet till utbildning.

Genom abonnemanget får ni installera och använda programmen på obegränsat antal datorer inom samma organisation.

När ni beställer ett programpaket så blir det ett fortlöpande abonnemang varje år tills ni själva väljer att säga upp det. Uppsägning sker skriftligt till rib@msb.se.
 
Kostnaden är 900 :- exkl. moms och faktureringen sker en gång årligen.
Första året kommer ni att få en faktura i anslutning till er beställning, den är justerad baserad på hur många månader det är kvar av innevarande år. Därefter sker fakturering i början av året.

Vi använder oss av betalningsvillkor 30 dagar netto.

När ni skickar er beställning godtar ni även villkoren ovan.

Om ni redan har abonnemang ska ni istället beställa licensnyckel via separat formulär som du hittar via länken nedan.

 

Beställa Licensnyckel

 • Beställningsformulär

  Beställa RIB-abonnemang

  Fakturaadress

  *obligatoriska uppgifter

  Kontaktperson

 • Information om samtycke

  MSB behöver behandla personuppgifter om dig, så som uppgifter som kontakt- och fakturauppgifter. Informationen samlas in av MSB i syfte att fakturera och ge support, och det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984. Vi delar inte dina personuppgifter med tredjepart. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så sänge som du abonnerar på RIB eller 90 sekunder. MSB kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att MSB är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer MSB aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

  Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta rib@msb.se. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, invändning, eller begränsning av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se, du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på 010-240 240. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Senast granskad: 23 april 2024

Till toppen av sidan