Till innehåll på sidan

MSB:s arbete under coronapandemin 2020-2021

Konsekvenserna av pandemin följs fortsatt inom MSB:s ordinarie operativa uppdrag.

Utvärdering av MSB:s pandemihantering 

Utvärderingen av MSB:s pandemihantering visar på flera viktiga lärdomar för myndigheten.

Mittuniversitetet (Risk och krisforskningscentrum) har på uppdrag av MSB genomfört en oberoende utvärdering av MSB:s hantering av Coronapandemin. Syftet med utvärderingen är att undersöka hur väl MSB har utfört det krisberedskapsuppdrag myndigheten har att stödja berörda aktörer under en samhällsstörning och höjd beredskap.

Resultatet av utvärderingen är i linje med Coronakommissionens slutbetänkande. Den interna arbetsgruppen som hållit ihop arbetet med utvärderingen bedömer att rapporten innehåller flera slutsatser som kan göra nytta i myndighetens utvecklingsarbeten som bedrivs med aktörerna i beredskapssystemet.

Utvärderingsrapporten Att ta ledartröjan i krisen

 

Senast granskad: 27 juli 2021

Till toppen av sidan