Till innehåll på sidan

Rapportering

Rapportering avser formella krav på att dela information enligt författningar, medan informationsdelning handlar om att dela information för kännedom utan specifika krav.

Rapportering och informationsdelning är viktiga för att hantera samhällsstörningar effektivt. Att dela och utbyta information strukturerat är även avgörande för att skapa lägesbilder och fatta lämpliga åtgärder.

Illustrationer över författningsstyrda rapporteringsvägar

Illustrationerna visar den författningsstyrda rapporteringen vid samhällsstörningar i fredstid samt inför och vid höjd beredskap på ett överskådligt sätt. Bilderna visar hur rapporteringsvägarna ser ut och till vem respektive aktör ska rapportera och ta emot information ifrån.

I bilderna finns hänvisningar till de författningar och paragrafer som styr respektive rapporteringsväg. Dessa är kompletterade med textutdrag från respektive paragrafer.

Ladda ner illustrationer över författningsstyrd rapportering (Powerpoint)

Ladda ner illustrationer över författningsstyrd rapportering (pdf)

Faktablad om rapportering

Syftet med faktabladet är att beskriva innebörden av rapportering och rapporteringskrav, hur det uttrycks i författningar samt vad det innebär i relation till innehåll. Rapportering sker under olika förutsättningar och kan delas in i olika lägen. Faktabladet tar inte upp genom vilka tekniker och system som rapportering bör ske.

Nytt för den öppna remissen 2024 är att det nu endast finns ett Faktablad i grundutförande Om Rapportering. Det betyder att de aktörsspecifika faktabladen har utgått.

Arbetssätt - Faktablad om rapportering

Arbetssätt – Den författningsstyrda rapporteringsprocessen

Den författningsstyrda rapporteringsprocessen är en generell beskrivning av de steg som genomförs och de beroenden som finns i rapporteringsarbetet. Processbeskrivningen ger en översikt över arbetsgången samt vad aktörer som efterfrågar och rapporterar information behöver tänka på. Syftet med beskrivningen av rapporteringsprocessen är också att belysa den operativa rytm som krävs vid rapportering.

Rapporteringsprocessen innehåller sju steg:

  1. Identifiera behov av information
  2. Efterfråga information
  3. Invänta svar
  4. Ta emot efterfrågan
  5. Bearbeta information
  6. Rapportera information
  7. Återkoppla rapportering

Arbetssätt – Den författningsstyrda rapporteringsprocessen

Exempel på rapportering

Syftet med dessa exempel på rapportering är att schematiskt visa hur det används i praktiken under en samhällsstörning. Tanken är att det ska underlätta förståelsen för hur rapportering kan gå till utifrån en sektorsansvarig myndighet samt hos en kommun. Fler exempel kommer till juni 2024.

Arbetssätt - Exempel på rapportering - Sektorsansvarig myndighet

Arbetssätt - Exempel på rapportering - Höga flöden kommun

Senast granskad: 17 juni 2024

Till toppen av sidan