Till innehåll på sidan

Snabbguide till det norsk-svenska ISI-projektet : ett gränsöverskridande utvecklingsarbete

Snabbguide till det norsk-svenska ISI-projektet : ett gränsöverskridande utvecklingsarbete

Detaljer

Publikationsnummer
MSB653
ISBN-nummer
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
8 bl. : ill.
Pris
0 kronor
Det norsk-svenska ISI-projektet (Inter System Interface) är ett utvecklingsarbete mellan Norge och Sverige. Syftet är att underlätta gränsöverskridande ledning och samverkan genom att skapa möjligheter för aktörer i båda länderna att använda sin egen utrustning i Nødnett och Rakel. Projektet pågår 2013-2016 och involverar norska och svenska representanter från ambulanssjukvården, räddningstjänsten, polisen och SOS Alarm. Huvudmän är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige och Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) i Norge.

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan