Till innehåll på sidan

Utveckling av kommunala trygghetspunkter

Genom en särskild satsning under två år kommer MSB att ta fram material för att stödja kommunerna i att utveckla, stärka och planera för upprättande av trygghetspunkter. Målet är att utvecklingen ska ske så enhetligt som möjligt för att allmänheten ska känna igen en trygghetspunkt oavsett var i landet den befinner sig.

Krissituationer och samhällsstörningar, till exempel naturhändelser, höjd beredskap och ytterst krig kan medföra konsekvenser för medborgarna i sådan omfattning att de kan behöva stöd från samhället under en kortare tid. Förnödenheter, tak över huvudet, krisstöd och möjlighet till information och kommunikation är några exempel på behov som kan behöva tillgodoses. Åtgärder som kommunerna kan vidta i förväg är en strategi för upprättandet och planering för organisering av trygghetspunkter eller andra stöd- och samlingsplatser i kommunerna.

Trygghetspunktens roll är således att ge stöd till drabbade invånare under en samhällsstörning, till exempel vid ett omfattande el- eller värmeavbrott. Notera dock att vid en samhällsstörning kommer hjälpen först att gå till dem som mest behöver den. De flesta måste därför vara beredda på att kunna klara sig själva en tid genom en god hemberedskap.

Tvåårigt projekt

MSB bedriver ett tvåårigt projekt under 2024 och 2025 där vi kommer att ta fram material för att stödja kommunerna att utveckla, stärka och planera för upprättandet av trygghetspunkter utifrån såväl fredstida händelser som höjd beredskap och ytterst krig.

Några av de fokusområden projektet har är utbildning, webbinarier, erfarenhetsutbyte, personalförsörjning, planeringsförutsättningar och social hållbarhet.

Denna sida kommer uppdateras löpande allteftersom nytt stöd tas fram.

Stöd

Handbok i kommunal krisberedskap: trygghetspunkter

Digital konferens om trygghetspunkter

30 maj 2024 hölls en digital konferens om trygghetspunkter och temporära samlingsplatser. Filmerna från konferensen kan du se nedan. Textning kommer inom kort. Filmspelaren innehåller åtta filmer.

 

Senast granskad: 29 maj 2024

Till toppen av sidan