Till innehåll på sidan

Räddningstjänst och miljö

Räddningstjänst och miljö

Detaljer

Räddningstjänst och miljö
Publikationsnummer
U30-652/06
ISBN-nummer
Utgivningsår
2006
Omfång (sidor)
160 s. : ill.
Pris
0 kronor


Traditionellt förknippas olyckor med förluster av
liv och egendom. På senare tid har även miljöproblemen i samband med olyckor
uppmärksammats. Detta beror dels på ökad miljömedvetenhet och strängare
lagstiftning inom området, dels på flera uppmärksammade olyckor med stora
miljöeffekter som följd. Vid nästan alla insatser uppstår någon form av
negativa konsekvenser på miljön. Det kan röra sig om utsläpp av farliga ämnen
till vatten. Det kan också vara farliga ämnen som sprids till luft, exempelvis
gaser från kemiska ämnen eller partiklar i röken från bränder.
Räddningstjänst och miljö vänder sig till dem som agerar på en olycksplats.
Bokens målgrupp är främst räddningstjänsten, men också miljöförvaltningar,
tekniska kontor och polisen kan ha utbyte av boken. Innehållet omfattar
olyckans samtliga skeden, dvs. även förebyggande och återställning.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 11 december 2019

Till toppen av sidan