Till innehåll på sidan

Ökad förekomst av multiresistenta tarmbakterier : ett kunskapsunderlag inklusive scenarioanalys inom nationell risk- och förmågebedömning

Ökad förekomst av multiresistenta tarmbakterier : ett kunskapsunderlag inklusive scenarioanalys inom nationell risk- och förmågebedömning

Detaljer

Publikationsnummer
MSB929–november2015
ISBN-nummer
978-91-7383-609-8
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
95 s.
Pris
0 kronor
Antibiotika räddar liv. En ökad resistens mot antibiotika hos bakterier i omvärlden innebär att detta försvåras, och i det extrema fallet inte ens är möjligt. Antibiotikaresistens är en global utmaning och ett stort hot mot dagens sjukvård och samhälle. MSB har enligt sin instruktion i uppgift att identifiera och analysera sådana sårbarheter, hot och risker i samhället som kan anses vara särskilt allvarliga. En sådan risk anser MSB vara antibiotikaresistens. I denna rapport analyseras antibiotikaresistens utifrån ett fiktivt scenario som beskriver en ökad förekomst av multiresistenta tarmbakterier i befolkningen, en situation som utvecklar sig under flera års tid. En sådan så kallad smygande risk skiljer sig från mer traditionella risker där en plötslig händelse ofta står i fokus. Rapporten utgör underlag till redovisningen av det uppdrag om nationell bedömning som MSB har fått i 2015 års regleringsbrev. Rapporten kan även användas som underlag av aktörer inom arbetet med samhällsskydd och beredskap för att öka medvetenheten om antibiotikaresistens hos tarmbakterier och hur samhället kan förebygga och förbereda sig för att hantera en ökad förekomst av sådana bakterier.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan