Till innehåll på sidan

Forskning för ett säkrare samhälle : forskningsprogram för MSB 2011-2013

Forskning för ett säkrare samhälle : forskningsprogram för MSB 2011-2013

Detaljer

Forskning för ett säkrare samhälle : forskningsprogram för MSB 2011-2013
Publikationsnummer
MSB0188
ISBN-nummer
978-91-7383-093-5
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
48 s. : ill.
Pris
0 kronor
Denna första del av MSB:s
forskningsprogram beskriver hur MSB arbetar med
forskningsfrågor. För att sätta dessa i ett sammanhang redogörs kort för MSB:s uppdrag och mål. Därefter presenteras de principer
som styr MSB:s forskningsinriktning, till exempel kriterier
för finansiering, samverkan och kommunikation. Till sist beskrivs formerna för
forskningsfinansieringen. Det finns även ett sammandrag av forskningsprogrammet
som presenteras i en separat folder.

0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan