Till innehåll på sidan

Forskning för ett säkrare samhälle : forskningsprogram för MSB 2011-2013

Forskning för ett säkrare samhälle : forskningsprogram för MSB 2011-2013

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0188
ISBN-nummer
978-91-7383-093-5
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
48 s. : ill.
Pris
0 kronor
Denna första del av MSB:s
forskningsprogram beskriver hur MSB arbetar med
forskningsfrågor. För att sätta dessa i ett sammanhang redogörs kort för MSB:s uppdrag och mål. Därefter presenteras de principer
som styr MSB:s forskningsinriktning, till exempel kriterier
för finansiering, samverkan och kommunikation. Till sist beskrivs formerna för
forskningsfinansieringen. Det finns även ett sammandrag av forskningsprogrammet
som presenteras i en separat folder.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan