Till innehåll på sidan

Barns hälsa

Barns förhållanden under uppväxten har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet.

Folkhälsomyndigheten jobbar med att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga. Mer information om Folkhälsomyndighetens arbete och resultat från olika studier finns på deras webbplats.

Rådgivning vid skador och olyckor

1177 har information om olika typer av risker och skador - om allt från säkerhet hemma, vattensäkerhet, säkerhet i trafiken till säkra kemikalier i leksaker och kemiska produkter.

Statistik över olyckor och skador

Socialstyrelsen tar fram statistik om hälso- och sjukvård och socialtjänst. I statistiken finns uppgifter om skador och olyckor fördelat efter ålder. Mer information finns på Socialstyrelsens webbplats.

Senast granskad: 21 december 2021

Till toppen av sidan