Till innehåll på sidan

I skälig omfattning : ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd

I skälig omfattning : ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd

Detaljer

I skälig omfattning : ett urval av överklagade tillsynsärenden om brandskydd
Publikationsnummer
MSB781–april2015
ISBN-nummer
978-91-7383-511-4
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
92 s.
Pris
0 kronor
Detta dokument grundar sig på överklagade ärenden från kommunernas tillsyn över den enskilde enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Ett urval av överklagade ärenden, totalt 38 ärenden, redovisas närmare i kap 6-10. Kapitlet Vårdmiljöer och särskilda boenden m.m. har fått det största utrymmet på grund av att många frågor ställs just inom detta område. Fördelningen av ärenden mellan områdena är följande: • Vårdmiljöer och särskilda boenden m.m. (15 ärenden) • Hotell (6 ärenden) • Publika lokaler (7 ärenden) • Bostadshus och äldre centrumbebyggelse (8 ärenden) • Industri, lager och liknande näringsverksamhet (3 ärenden)
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan