Till innehåll på sidan

Höjd beredskap

För att stärka Sveriges möjligheter att möta en angripare och för att se till så att det viktigaste i samhället fungerar kan regeringen besluta om höjd beredskap. Vid höjd beredskap kan du bli inkallad för att hjälpa till på olika sätt.

Regeringen kan besluta om höjd beredskap om det exempelvis utbryter krig och konflikter i vårt närområde, eller om läget i övrigt i omvärlden allvarligt påverkar vårt land eller hotar vår säkerhet och självständighet. Höjd beredskap ger regeringen större handlingsfrihet att agera och fatta olika beslut.

Information om höjd beredskap får du genom radio och TV. Sveriges Radio P4 är beredskapskanal och ska snabbt kunna nå ut med viktig information till allmänheten vid kriser och höjd beredskap.

På Teracoms webbplats kan du hitta frekvensen för din lokala P4-kanal

Vid höjd beredskap kan andra lagar användas vid sidan av dem som gäller i fredstid. Till exempel kan staten ta över privat egendom som är viktig för totalförsvaret. Det kan exempelvis handla om byggnader, transporter och maskiner. Möjligheten för staten att få tillgång till nödvändig privat egendom vid krigsfara eller krig förbereds redan i fredstid för att snabbt kunna mobilisera. Mobilisering betyder att samhällets resurser samlas i totalförsvaret.

Höjd beredskap innebär också att bland annat kommuner och statliga myndigheter måste anpassa sin organisation och verksamhet till särskilda krav som då gäller. Även om det råder svåra förhållanden är till exempel kommunen skyldig att hålla igång verksamhet som äldreomsorg, skola och renhållning.

Totalförsvarsplikt för alla mellan 16 och 70 år

I Sverige har vi totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här, oavsett medborgarskap, som är mellan 16 och 70 år, kan bli inkallade vid höjd beredskap för att efter förmåga hjälpa till på olika sätt. Det kan innebära att du jobbar kvar på din arbetsplats, om verksamheten är viktig för totalförsvaret, eller att du tjänstgör som frivillig i andra delar av totalförsvaret. 

Läs mer om totalförsvarsplikt

Klara, färdiga...För dig som är 16-år

Krigsplacering där du gör mest nytta

Totalförsvarspliktiga kan bli krigsplacerade. Det innebär att du i fredstid har fått ett brev från din arbetsgivare, en så kallad krigsplaceringsorder, om detta, eller att du på annat sätt fått information om vad just din uppgift blir om Sverige hamnar i ett läge av krigsfara eller krig. En krigsplacering innebär att du ska utföra uppgifter där du gör störst nytta och inom verksamheter som då bedöms vara särskilt viktiga för totalförsvaret. För många kan det innebära en skyldighet att utföra uppgifter på sitt vanliga arbete.

Engagera dig!

Även om du inte är krigsplacerad kan du engagera dig i till exempel en frivillig försvarsorganisation.

Läs mer om hur du kan engagera dig

Senast granskad: 12 januari 2022

Till toppen av sidan