Till innehåll på sidan

Förhållningssätt

Förhållningssätten är sätt att tänka som påverkar våra resonemang, attityder och agerande. De hjälper oss att motverka vanliga brister vid hanteringen av samhällsstörningar. De kan ses som mentala kompasser som vägleder tänkandet på ett konstruktivt sätt.

Vidareutveckling pågår

Arbetet med att vidareutveckla Gemensamma grunder har kommit halvvägs. Vår inriktning är att vara inkluderande och släppa produkter löpande. Under perioden den 14 juni till 22 september 2023 öppnade vi upp för alla er användare att tycka till om utkasten på de första leveranserna. Nu arbetar vi intensivt för att ta om hand alla kloka inspel vi fått. Stort tack till er som bidragit.

Det innebär att de produkter som ligger på sidorna som har en orange ruta i inledningen är utkast och kommer uppdateras i mitten av december 2023. Har du frågor kring status på någon av produkterna eller hur du kan använda innehållet just nu? Hör av dig till oss via samverkanledning@msb.se så hjälper vi dig.

Läs mer om vidareutvecklingen av gemensamma grunder

Om förhållningssätten

Förhållningssätt för effektiv hantering av samhällsstörningar (pdf)

En återkommande synpunkt kring de förhållningssätt som lanserades 2014 i Gemensamma grunder är att de är viktiga för en framgångsrik och effektiv hantering av samhällsstörningar, men att det är svårt att agera utifrån dem i praktiken. Förhållningssätten glöms lätt bort under den faktiska hanteringen.

Det här utkastet innehåller reviderade texter för fyra av de sex förhållningssätt som finns beskrivna i materialet från 2014:

  • Helhetssyn.
  • Perspektivförståelse.
  • Tid, proaktivitet och samtidighet.
  • Medvetet beslutsfattande.

Vår ambition med revideringen är att beskriva förhållningssätten på ett tydligare och mer konkret sätt, med syftet att det ska bli lättare att agera utifrån dem under hanteringen av samhällsstörningar.. Delar av texterna i kapitel 9 om tid som kritisk faktor och samtidighet har integrerats i andra förhållningssätt.

Fortsatt arbete med utveckling av förhållningssätten

Texterna kring förhållningssätten ”Snabb, öppen och korrekt kriskommunikation” och ”Människors sampel i grupp och ledarskap” revideras och vidareutvecklas under hösten 2023 och 2024.

Informationen här kommer på sikt även kompletteras med bland annat presentationsmaterial, filmer, utbildningsmaterial. Se guiden för ramverket för att få en helhetsbild.

Senast granskad: 14 juni 2023

Till toppen av sidan