Till innehåll på sidan

Grilla med gasol

När du grillar med gasol behöver du tänka på hur du placerar grillen, hur grillen ska rengöras och hur det fungerar med gasolgrill på balkong.

Gasolgrill - placering av grill och gasolflaska

Placera inte grillen för nära antändbart material, som trädgårdsmöbler, parasoll, vindskydd eller husfasad. Ställ alltid gasolflaskan bredvid grillen men på avstånd från värmen, även om det finns plats under grillen. Om gasolflaskan kommer för nära själva grillen kan värmen från grillen värma upp gasolflaskan eller gasolslangen, som då kan få för hög temperatur.

Rengör grillen

Det är viktigt att byta ut eller rengöra lavastenarna varje år, eftersom det annars finns risk för fettbränder när de blir igentäppta. Lavastenarna rengörs genom att du kokar dem.

Det finns också risk för att fett som droppar från grillen tar eld och skadar gasolutrustningen, om den felaktigt placerats under grillen. Detta kan medföra att slangen börjar läcka eller att trycket i gasolflaskan blir så högt att säkerhetsventilen löser ut och gasolen strömmar ut. Utströmmande gasol kan lätt antändas och skapa bränder.

Gasolgrill på balkong

En inglasad balkong är att betrakta som inomhus och gasolgrillar är avsedda och tillåtna endast för utomhusbruk. Räddningstjänsten avråder dock generellt från att grilla på balkonger. Där är avstånden i regel korta, vilket medför att grillens heta delar eller lågan riskerar att komma för nära antändbara material. Men det är fastighetsägaren som bestämmer vad som gäller för den enskilda fastigheten.

Checklista för att grilla med gasol

 • Placera grillen på avstånd från brännbart material, till exempel parasoll eller byggnader.
 • Kolla slangen från tryckregulatorn till grillen. Böj på den. Om det finns sprickbildningar, byt!
 • Se till att tryckregulatorn passar att använda till svensk gasol
 • Stäng av ventilen på gasolflaskan, när grillen inte används.
 • Byt ut eller rengör lavastenarna varje år.
 • Ha alltid en grillhandske vid gasolgrillning. Skulle det börja brinna är det viktigt att du kan komma åt flaskventilen och stänga av den.
 • Använd aldrig vatten för att släcka en eld som uppstår i en gasolgrill. Ha en brandsläckare nära tillhands.
 • Håll grillen ren från fett. Fett kan antändas om det ansamlas för mycket.
 • Klä inte den utdragbara bottenbrickan med folie. Detta kan hindra fett och matrester från att rinna ner i dropplådan och det ökar risken för brand.
 • Det är förbjudet att grilla på inglasad balkong .
 • Grilla bara på balkongen om det är tillåtet av fastighetsägaren.

Senast granskad: 15 november 2022

Till toppen av sidan