Till innehåll på sidan

Behov av skyddsåtgärder vid inträffade olyckor : en studie av kemikalieolyckor under 2009-2013

Behov av skyddsåtgärder vid inträffade olyckor : en studie av kemikalieolyckor under 2009-2013

Detaljer

Behov av skyddsåtgärder vid inträffade olyckor : en studie av kemikalieolyckor under 2009-2013
Publikationsnummer
MSB990–maj2016
ISBN-nummer
978-91-7383-654-8
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
69 s. : tab.
Pris
0 kronor
Denna publikation syftar till att fördjupa kunskapen om olycksrisker och dess hantering vid verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen och som prövas enligt miljöbalken. Detta för att i prövningsprocesser tillvarata MSB:s partsställning och vid behov yrka på åtgärder som utgår från olycksriskerna med avseende på inträffade olyckor samt är anpassade till bransch, teknik och processer. Publikationen har som mål att kartlägga inträffade olyckor och tillbud samt att koppla dessa olyckor och tillbud till vilka relevanta skyddsåtgärder som hade kunnat förebygga och begränsa följderna av dessa olyckor och tillbud. Publikationen är primärt framtagen för MSB, men kan även utgöra stöd för andra remissinstanser samt för verksamhetsutövare i dess riskhantering. Materialet kan även tjäna som underlag för fortsatta studier och analyser rörande olyckor vid Sevesoverksamheter. Studien har genomförts av Structor på uppdrag av MSB. Författarna svarar för sakinnehållet i rapporten.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan