Till innehåll på sidan

Stöd för agerande i rollen räddningsledningschef

Stöd för agerande i rollen räddningsledningschef

Detaljer

Stöd för agerande i rollen räddningsledningschef
Publikationsnummer
MSB2083
ISBN-nummer
Utgivningsår
2024
Omfång (sidor)
10 s.
Pris
0 kronor
Stöd för agerande i rollen räddningsledningschef ska vara ett stöd att i en given situation kunna orientera sig kring räddningsledningssystemets hantering av pågående händelser och skeenden. En förutsättning för att räddningsledningschefen ska kunna orientera sig på ett tillfredställande sätt är att samtidigt iaktta såväl situationens krav som det egna räddningsledningssystemets agerande i termer av arbetssätt, organisering och liknande. Texten i detta dokument bygger på innehållet i räddningsledningschefens besluts domän (systemledning) och ELS-handbokens beskrivning av rollen räddningsledningschef.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 23 januari 2024

Till toppen av sidan