Till innehåll på sidan

Värdering av risken för multipla naturolyckor och koppling till kapacitet och beredskap

Värdering av risken för multipla naturolyckor och koppling till kapacitet och beredskap

Detaljer

Värdering av risken för multipla naturolyckor och koppling till kapacitet och beredskap
Publikationsnummer
MSB1527
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
1 bl.
Pris
0 kronor
Klimatförändringen innebär att antalet och omfattningen av naturolyckor förväntas öka. Mellan 1980 och 2013 uppskattas de direkta kostnaderna orsakade av översvämningar vara större än $1 000 miljarder globalt sett. Kostnaden för skogsbränder i USA under ett år (2017) uppskattas vara minst $14 miljarder. Samhällets respons till naturolyckor gör anspråk på delvis samma responsresurser oavsett typen av naturfenomen. Ur planerings- och utbildningssynpunkt är det därför avgörande att kunna uppskatta inte bara risken för och omfattningen av naturolyckor utan även koppla dessa till insatsplanering och resursbehov. Extreme-Index är ett projekt som finansieras av MSB med syfte att utveckla ett verktyg för att värdera risken för multipla naturolyckor. Med multipel naturolycka avses en situation med samtidiga och närliggande enskilda naturolyckor, som konkurrer om samma resurser. Utvecklingen av verktyget kommer fokusera på skogsbrand och översvämning, men arkitekturen kommer att vara modulbaserad för att underlätta framtida utbyggnad till andra typer av naturolyckor.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 23 mars 2020

Till toppen av sidan