Till innehåll på sidan

Fördjupningsperioden 2021

Fördjupningsperioden 2021 löpte från mars till september 2021. Tidpunkten blev förskjuten två månader på grund av covid-19.

Pandemin påverkade även genomförandet på andra sätt. Framförallt hade många aktörer haft en ansträngd arbetssituation och formerna för gemensamma aktiviteter var helt digitala. Trots det präglades arbetet av ett betydande engagemang från många aktörer.

Under Fördjupningsperioden 2021 ansvarade varje aktör för att driva utvecklingsarbete i sin egen organisation. MSB ansvarade för att hålla ihop arbetet med de gemensamma aktiviteterna under fördjupningsperioden. Koncept och innehåll för perioden 2021 togs fram i dialog med NAFS under hösten 2020. Det resulterade i tre olika spår och fem utvecklingsområden.

Spår A: Samskapa

Aktörsgemensamt utvecklingsarbete inom ett fåtal prioriterade områden.

Utvecklingsområden

1. Erfarenhetshantering på riktigt

2. En effektivare övningsplanering

Spår B: Synliggöra

Sammanställa och tillgängliggöra aktiviteter och stöd inom systemet för övningsverksamhet.

Utvecklingsområden

3. Analys av behov av digitala stöd och plattformar i övningsverksamhet

Spår C: Stödja

Vidareutveckla och erbjuda stöd för övningsverksamhet.

Utvecklingsområden

4. En ny nationell övningsinriktning för samverkansövningar

5. Pilotprojekt för att utveckla och och erbjuda enkla övningar med fokus på myndighetsledningar

Senast granskad: 21 oktober 2022

Till toppen av sidan