Till innehåll på sidan

Faktablad: Vägledning för lokal inriktnings- och samordningsfunktion : Lokal ISF

Faktablad: Vägledning för lokal inriktnings- och samordningsfunktion : Lokal ISF

Detaljer

Faktablad: Vägledning för lokal inriktnings- och samordningsfunktion : Lokal ISF
Publikationsnummer
MSB1445
ISBN-nummer
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
2 bl. : ill.
Pris
0 kronor
För att underlätta det aktörsgemensamma arbetet i en lokal inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) har MSB tagit fram en vägledning och stödmaterial för kommuner. I faktabladet presenteras materialet och utgångspunkterna som bygger på de gemensamma grunderna för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Senast granskad: 3 april 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan