Till innehåll på sidan

Inriktning av jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet : en utvärdering

Inriktning av jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet : en utvärdering

Detaljer

Inriktning av jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet : en utvärdering
Publikationsnummer
MSB1402
ISBN-nummer
978-91-7383-951-8
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
42 s.
Pris
0 kronor
MSB har arbetat med jämställdhet och mångfald inom kommunal räddningstjänst sedan 90-talet men mer intensivt under 2000-talet. Under åren har olika former av stöd, strategier och handlingsplaner provats för att öka jämställdhet och mångfald. Positivt är att synsättet om en jämställd räddningstjänst som speglar samhället börjar bli etablerad. Det synsättet är en viktig förutsättning för det fortsatta arbetet. Utvärderingen visar att planerade prestationer har genomförts. När det gäller effekter som fler kvinnor i räddningstjänsten visar utvärderingen att antalet ökar men med en anmärkningsvärt låg hastighet. Utvecklingen går således åt rätt håll men den visar samtidigt att det kan behövas extra insatser för att få en snabbare utveckling till önskat läge, -en jämställd räddningstjänst. Utvärderingen visar på ett tydligt sätt att det krävs krafttag och en målbild som genomsyras i såväl politiska beslut som i andra styrmedel. Det krävs kunskap, information och verktyg för alla som kommer i kontakt med frågan. MSB genomför utvärderingar i ett lärande syfte. Genom att beställa en utvärdering av genomförda prestationer och vilken effekt de har fått påvisas ett mod och en vilja att lära. De rekommendationer som ges av utvärderarna kommer med stor sannolikhet att tas tillvara i det fortsatta arbetet med att ta fram verktyg och metoder för en jämställd och inkluderande räddningstjänst.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 25 juni 2019

Till toppen av sidan