Till innehåll på sidan

Den robusta sjukhusbyggnaden - 2021 : en vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader

Den robusta sjukhusbyggnaden - 2021 : en vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader

Detaljer

Den robusta sjukhusbyggnaden - 2021 : en vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader
Publikationsnummer
MSB1693
ISBN-nummer
978-91-7927-104-6
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
62 s.
Pris
0 kronor
Detta är en förhandsutgåva av en kommande vägledning, en så kallad "public review", och innehållet kan komma att ändras utifrån synpunkter som inkommer. Eventuella synpunkter på förhandsutgåvan kan skickas in innan 2021- 04-15. Planen är att en fastställd version publiceras under kvartal 2, 2021. 2008 gav Krisberedskapsmyndigheten ut vägledningen ”Det robusta sjukhuset”. Sedan våren 2017 har ett arbete pågått för att utveckla en ny utgåva men nu med titeln ”Den robusta sjukhusbyggnaden”, för att tydliggöra att vägledningen beskriver robusthet relaterat till sjukhusbyggnader och deras fastighetstekniska system.

Senast granskad: 26 januari 2021

Till toppen av sidan