Till innehåll på sidan

Den robusta sjukhusbyggnaden - 2021 : en vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader

Den robusta sjukhusbyggnaden - 2021 : en vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader

Detaljer

Den robusta sjukhusbyggnaden - 2021 : en vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader
Publikationsnummer
MSB1693
ISBN-nummer
978-91-7927-120-6
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
444 s.
Pris
0 kronor
Den nya vägledningen vänder sig till dig som arbetar med att planera, projektera, bygga och förvalta sjukhusbyggnader. Robust och stärkt driftsäkerhet bidrar till en hög patientsäkerhet för vården i vardag, kris och krig. Detta är en förhandsutgåva av vägledningen, en så kallad "public review" och innehållet kan komma att ändras. Den som har synpunkter kring eventuella sakfel eller vill att något i vägledningen ska förtydligas kan sända synpunkter till MSB senast den 2021-04-29 via e-post till robustasjukhuset@msb.se. En fastställd version ska publiceras under andra kvartalet 2021. Vägledningen har tidigare getts ut 2008 av Krisberedskapsmyndigheten, då med namnet ”Det robusta sjukhuset”. Sedan våren 2017 har vägledningen utvecklats till denna nya utgåva och namnet har ändrats till ”Den robusta sjukhusbyggnaden” för att tydliggöra att den beskriver robusthet relaterat till sjukhusbyggnader och deras fastighetstekniska system.

Senast granskad: 26 januari 2021

Till toppen av sidan