Till innehåll på sidan

Hur värme påverkar tekniska system : möjliga konsekvenser av en värmebölja på elförsörjning och järnvägstransporter

Hur värme påverkar tekniska system : möjliga konsekvenser av en värmebölja på elförsörjning och järnvägstransporter

Detaljer

Hur värme påverkar tekniska system : möjliga konsekvenser av en värmebölja på elförsörjning och järnvägstransporter
Publikationsnummer
MSB639
ISBN-nummer
978-91-7383-409-4
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
53 s. : tab.
Pris
0 kronor
Denna studie beskriver sektorerna elförsörjning och järnvägstransporter som är två samhällsviktiga verksamheter som är sårbara för värme. Med utgångspunkt från vad som hänt vid inträffade värmeböljor i Europa och Australien beskrivs möjliga konsekvenser på sektorerna vid en värmebölja i Sverige.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan