Till innehåll på sidan

Jordskalvet i Turkiet och Syrien 2023

Natten mellan 5 och 6 februari inträffade ett kraftigt jordskalv i södra Turkiet vid gränsen mot Syrien. Skalvet raserade byggnader i både Turkiet och Syrien, vilket har lett till många döda, skadade och saknade. Här finns samlad information om Sveriges och MSB:s roll i räddningsarbetet.

 • Materiel på väg att lastas in i en Boeing C-17 från Blekinge Flygflottilj F17. Fotograf: Jonas Holmberg, Försvarsmakten.
 • Fordon på väg att lastas in i en Boeing C-17 från Blekinge Flygflottilj F17, Ronneby. Sverige har inga egna C-17, men är delägare i de tre plan som utgör den europeiska flygflottiljen Heavy Airlift Wing, ett samarbete mellan Sverige, Finland och tio Natoländer. Fotograf: Jonas Holmberg, Försvarsmakten.
 • Personal som boardar en Boeing C-17 , Blekinge Flygflottilj F17, Ronneby. Fotograf: Jonas Holmberg, Försvarsmakten.

Stora jordskalv innebär mycket stora utmaningar för de länder som drabbas. MSB utvärderade situationen löpande och förberedde att snabbt få iväg resurser vid förfrågningar från drabbade länder. Vi hade en nära dialog med Regeringskansliet, och samverkan skedde även med nordiska länder i planeringen av arbetet.

Stödet Sverige lämnade skedde inom ramen för etablerade strukturer för internationellt samarbete. Exempelvis genom EU:s civilskyddsmekanism, UCPM, där Turkiet precis som Sverige, är en deltagande stat.

Genomfört stöd:

 • Drygt 350 pallar med sjukvårdsmaterial levererades till Syrien och Turkiet. Den totala donationen delades jämnt mellan de två länderna. Det som skickades var en donation från företaget OneMed.
 • ICT-experter och tekniska experter samt 2 stycken lights base camps (LBC) bistod FN:s snabbinsatsteam (UNDAC). LBC är enklare boende- och kontorsmöjligheter för 24 personer. Transport till Turkiet genomfördes i samverkan med DEMA i Danmark och ESAF i Finland. Stödet utvecklades ytterligare med utrustning från bland annat Danmark, där huvuddelen bestod av prefabricerade byggnader för att sättas upp som kontorslokaler åt FN m.fl.
 • Efter samverkan mellan Sverige och EU beslutade EU-kommissionen att aktivera den EU-gemensamma beredskapen inom ramen för rescEU. Det innebar att 500 nödbostäder med plats för cirka 5 personer per bostad har skickas från Sverige till det drabbade området. Leveransen var på nästan hundra lastbilar. Fördelen med denna typ av nödboende är att de går att bo i under en längre tid när återuppbyggnad av raserade hus genomförs.
 • MSB etablerade boende och kontorsanläggning i form av light base camps åt UNHCR.
 • MSB har skickat 1000 familjetält till International Organization for Migration (IOM), där hälften sattes upp i Turkiet och andra hälften skickades till Syrien.
 • Från rescEU:s sjukvårdslager skickades ventilatorer och annan sjukvårdsmateriel tillsammans med näringslivet och Socialstyrelsen.
 • Flygtransporter med 300 familjetält och 1 500 filtar, större tält, sängar, madrasser, elverk, mat med mera, bland annat en donationer av tält från Lions, där MSB står för kontakt med mottagare samt transport och logistik. 
 • Svenskt sök- och räddningsteam som befunnit sig i Turkiet i sju dagar. Teamet bestod av bland annat hundar och sjukvårdsresurser. Teamets huvuduppdrag har varit att hitta och få loss fastklämda människor och transportera dem ut ur rasmassorna. Insatsen har letts av MSB. Försvarsmakten har försett insatsen med sjukvård, sök- och räddningsteam med hundar och utrustning.
 • En byggnadsingenjör/expert har ingått i ett EU Civil Protection Team (EUCPT).
 • Fyra experter (2 tekniska experter på informations- och kommunikationssystem/ICT, 1 administratör, 1 logistiker) har ingått i ett EU Technical Assistance and Support Team (EU TAST). Denna insats genomfördes inom ramen för ett nordiskt samarbete.

Vill du hjälpa till som privatperson?

När något allvarligt inträffar i Sverige eller i vår omvärld är det många som hör av sig till oss på MSB och vill hjälpa till. Det är vi väldigt tacksamma för. Vanligtvis har vi tyvärr inte möjlighet att vidareförmedla gåvor, arbetskraft eller bidrag. För dig som vill bidra finns det andra sätt att agera.

Så här kan du bidra vid en allvarlig händelse

Fakta om EU:s civilskyddsmekanism

MSB är kontaktpunkt gentemot EU:s civilskyddsmekanism. Det innebär att vi både tar emot förfrågningar och erbjuder hjälp till drabbade länder, samt vid behov förmedlar stöd från andra länder till Sverige.

I Bryssel finns en dygnet-runt-bemannad tjänst, som kan samordna medlemsländernas insatser, kallat Emergency Responce Coordination Centre, ERCC. ERCC har till uppgift att analysera och värdera information om händelser både inom och utanför EU. ERCC koordinerar också medlemsländernas begäran om hjälp samt meddelar det drabbade landet vilken hjälp som går att få.

Läs mer om EU och civilskyddssamarbetet

Senast granskad: 31 juli 2023

Till toppen av sidan