Trossamfunden och deras verksamhet är ett fint uttryck för religionsfriheten i Sverige, och trossamfundens lokaler är platser där människor känner trygghet och upplever gemenskap och mening. Det är vi...