Till innehåll på sidan

Utvärdering 2014 av anslag 2:4 Krisberedskap : projekt om förstärkningsresurser

Utvärdering 2014 av anslag 2:4 Krisberedskap : projekt om förstärkningsresurser

Detaljer

Utvärdering 2014 av anslag 2:4 Krisberedskap : projekt om förstärkningsresurser
Publikationsnummer
MSB806
ISBN-nummer
978-91-7383-532-9
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
49 s.
Pris
0 kronor
Regeringens anslag 2:4 Krisberedskap finansierar satsningar som ska stärka samhällets samlade krisberedskap. Varje år finansierar anslaget över 300 projekt och för att undersöka om projekten får den avsedda effekten – att bidra till stärkt krisberedskapsförmåga – gör MSB årligen tematiska utvärderingar. Nu är rapporten klar om utvärderingen 2014 på temat förstärkningsresurser. I Hallands län skapades en regional resursgrupp i samverkan med frivilliga försvarsorganisationer. Förstärkningsresurser inventerades i Värmlands län. Prioriteringsfrågor studerades av Stockholms och Örebro län. Projektet i Örebro län omfattade även behovsanalyser, fördelning av resurser och privat-offentlig samverkan. Rapporten presenterar utvärderingarna av projektens förväntade effekter på krisberedskapsförmågan. Utvärderingarna ger också information om t.ex. samverkan mellan olika aktörer, olika sätt att stärka förmågan och framgångsfaktorer i projekten. MSB rekommenderar att andra aktörer bedömer om liknande projekt kan vara intressanta i deras arbete att stärka krisberedskapsförmågan. Läs utvärderingsrapporten här.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan